Δικαιολογητικά εκδόσεως Αδείας Γάμου

Δικαιολογητικά Εκδόσεως Αδείας Γάμου

1.      Φωτοαντίγραφα ταυτοτήτων μελλονύμφων

2.      Πιστοποιητικά Γεννήσεως μελλονύμφων

3.      Δημοσίευση Γάμου σε τοπική Εφημερίδα απόκομμα της οποίας θα προσκομισθεί

4.      Παράβολο από την Εφορεία για Γάμο

5.      Εάν ο Γαμπρός ή η Νύφη είναι από άλλη ενορία θα προσκομίσουν Πιστοποιητικό Αγαμίας από τον Εφημέριο της Ενορίας τους.

6.      Εάν οι μελλόνυμφοι είναι από Ενορία εκτός της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, τα πιστοποιητικά αγαμίας θα είναι από την Μητρόπολη στην οποία ανήκουν.

7.      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των μελλονύμφων

8.      Εάν έχει προηγηθεί Πολιτικός Γάμος, τότε θα προσκομισθεί Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Πολιτικού Γάμου

9.      Ο Α.Φ.Μ. των μελλονύμφων

10.  Ο Α.Μ.Κ.Α. των μελλονύμφων