Μνημόσυνο στην Θεομάνα Νέας Κίου για τους ευεργέτες και πεσόντες στη Μικρά Ασία

Σάς γνωρίζομεν ότι τήν Κυριακή 15η Σεπτεμβρίου 2019, εi τόν ‘Ιερο Ναό «θεομάνας-Οδηγήτριας „ της ενορίας μας θά τελεσθή ή Ακολουθία του Οθρου και Θεια Λειτουργία στις 7.00 π.μ.

Στό πέρας τής Θείας Λειτουργίας βά τελέσωμεν Μνημόσυνον ‘Υπέρ Αναπαύσεως τών ψυχών:

  1. Τών αειμνήστων Αρχιερέων Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου και ‘Ιακώβου

  2. Τών ‘Εφημερίων τής ενορίας Νικάνδρου ‘Ιερομονάχου, Νικολάου καί Βασιλείου τών Πρεσβυτέρων

  3. Των Κτητόρων τού ‘Ιερού Ναού και ευεργετών της Νέας Κίου, Αποστόλου, Γραμματικής καί Σταματίου Πεζά

  4. Τών Μάλαμας Μαυρουδή καί Ζωής Πιπίδου, οί όποίες μετέφεραν τις Ιερές Εικόνες της Θεομάνας καί τής Κουκουζέλισσας-Τριχερούσης, από την Πατρίδα είς την Νέα Κίο

  5. Των ευεργετών τού Δήμου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Κίου Γεωργίου και Σταυρούλας Βορίδη

  6. Τού καλώς άσκήσαντος επί σειρά ετών την δημαρχία Νέας Κίου Γεωργίου Κατριλιώτη

  7. “Ετι δέ ‘Υπέρ τών ψυχών Πάντων των πεσόντων έν μάχες έν τη Μικρά Ασία, τών σφαγιασθέντων, τών έκδιωχθέντων, τών περιπλανηθέντων και παντοίοις τρόποις βασανισθέντων καί τεθνεώτων πατέρων, μητέρων, αδελφών καί προγόνων ημών κατά την ολέθρια για το Γένος ημών Μικρασιατική Καταστροφή έν έτει 1922.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε όπως άπαντες προσευχηθώμεν πρωτίστως υπέρ των αθώων Θυμάτων της ως άνω εθνικής συμφοράς και επίσης υπέρ τών ευεργετών τής Νέας Κίου καί υπέρ τών έργασαμένων προς το συμφέρον αυτής.