ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ι Ε Ρ Α   Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ Ι Ε Ρ Ο Υ   Ν Α Ο Υ
Α Γ Ι Ο Υ   Μ Η Ν Α
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Τήν  11ην  Νοεμβρίου  2018,  μνήμη  τοῦ  Ἁγίου  Ἐνδόξου  Μεγαλομάρτυρος  Μηνᾶ  τοῦ  Θαυματουργοῦ,  πανηγυρίζει  ὁ  φερώνυμος  Ἱερός  Ναός  τοῦ  Κοιμητηρίου  τῆς  Νέας  Κίου.

Τό  ἑσπέρας  τῆς  παραμονῆς,  Σάββατο  10ην  Νοεμβρίου  2018  καί  ὥραν  5.00  το ἀπόγευμα,  θά  τελεσθῇ  ὁ  Μέγας  Πανηγυρικός  Ἑσπερινός μετ’ Ἀρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος. Τήν  πρωΐαν  τῆς  ἑορτῆς,  Κυριακή 11ην  Νοεμβρίου  2018,  καί  ὥραν  7.00  π.μ.  θά  τελεσθοῦν  ὁ  Ὄρθρος  καί  πανηγυρική  Θεία  Λειτουργία  μετά  Θείου  Κηρύγματος.

Καλεῖσθε  ὅπως  προσέλθητε  νά  παρακολουθήσετε  τίς  Ἱερές  Ἀκολουθίες  καί  νά  ζητήσωμεν  τίς  πρεσβεῖες  τοῦ  Ἁγίου.

                        Το Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον